REGULACJA RZEPAKU

Bez odpowiednio rozwiniętego systemu korzeniowego roślina nie jest w stanie wykształcić odpowiednio dużej powierzchni liściowej, z kolei bez odpowiednio rozwiniętej masy
nadziemnej nie wykształci silnego systemu korzeniowego.

1 Zabieg jesiennego „skracania” rzepaku wykonany przy zastosowaniu odpowiedniego środka bądź mieszaniny wpływa korzystnie na wzrost i rozwój roślin rzepaku oraz nie prowadzi do niekorzystnego zahamowania
ich wzrostu.


2 Zbyt mocne „skrócenie” rzepaku powoduje silne ograniczenie rozwoju masy nadziemnej, co przyczynia się do spadku wydajności procesu fotosyntezy (samoodżywiania się roślin) i w konsekwencji wpływa negatywnie
na rozwój systemu korzeniowego


3 Większy przyrost masy korzeni na obiektach poddanych zabiegowi przekładał się w konsekwencji na wzrost masy części nadziemnej i grubość szyjki korzeniowej. Zależność ta funkcjonuje w obie strony: bez odpowiednio
rozwiniętego systemu korzeniowego roślina nie jest w stanie wykształcić odpowiednio dużej powierzchni liściowej (pobieranie wody i składników pokarmowych), z kolei bez odpowiednio rozwiniętej masy
nadziemnej nie wykształci silnego systemu korzeniowego (spadek wydajności procesu fotosyntezy)

Kontrola vs Ambrossio 500 SC (0,35 l/ha) + Mepik 300 SL (0,6 l/ha)

Polecane produkty