INWENTARYZACJA ZWIERZĄT

Kolejny rok obowiązuje wszystkich hodowców bydła, trzody, owiec oraz kóz obowiązek sporządzenia inwentaryzacji zwierząt w gospodarstwie. Spis należy sporządzić na drukach  ARiMR i dostarczyć je w terminie 7 dni od sporządzenia:

  1. osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,
  2. drogą pocztową,
  3. przy użyciu e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej do czasu dostosowania aplikacji CK-IRZ).
MATERIAŁY DO POBRANIA